Общи условия


Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на FILMITENA.COM, са собственост на FILMITENA.COM и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. FILMITENA.COM не носи отговорност за изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайта FILMITENA.COM. Всеки потребител е изцяло отговорен за поддържането на поверителността на потребителско си име и парола и за тяхното ползване. Потребителят разбира, че ако ги предостави на трети страни сам носи отговорност за това. Всеки потребител на FILMITENA.COM е длъжен да спазва общите условия за използване на услугите предоставяни от FILMITENA.COM. Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение. FILMITENA.COM не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди или наранявания, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане.


При изказване на мнение в FILMITENA.COM потребителят се съгласява мнението му да бъде публикувано, разпространявано и използвано от FILMITENA.COM. FILMITENA.COM има правото да променя или изтрива публикувани от потребителите материали. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на FILMITENA.COM за съответния вид използване.


Отговорност за информацията в сайта: FILMITENA.COM се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не заявява, че те са такива. Компанията запазва правото си да променя без предварително уведомление съдържанието на сайта. Ние не носим отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до и ползването на уебсайта.


Всеки регистриран потребител има възможността да добавя информация за филми и сериали, като той лично носи отговорност за тяхното съдържание. При нарушаване на авторски права сайтът FILMITENA.COM си запазва правото да премахва добавеният филм или сериал, както и прекратяване членсвото на съответния потребител в сайта.


При откриване не спазване закона за авторското право, моля обърнете се към чрез контактната форма!

Коментари

Туистърс
7/10 28 години по-късно получаваме това и е
× Моля изберете жанр

Гледат в момента

Ще гледат

Последно изгледани