Кино програмата днес - 17.1.2019

Арена The Mall

11:45, 14:30, 17:10, 19:45, 21:00, 22:30
2ч. 10мин.
8.5
0
11:30, 13:40, 18:10, 20:30
1ч. 40мин.
6.4
0
16:15, 18:45, 21:30
1ч. 53мин.
6.8
0
11:10
1ч. 26мин.
6.4
0
19:10, 21:50
2ч. 14мин.
8.4
0
11:15, 14:00, 16:45, 19:30
2ч. 10мин.
7.6
0
11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
2ч. 23мин.
7.6
0
11:45, 13:10, 14:20, 15:40, 16:45, 18:10, 19:10, 21:10
1ч. 52мин.
7.4
0
12:15, 14:15, 16:00, 22:40
1ч. 30мин.
3.4
0
22:15
1ч. 43мин.
6.1
0

Арена Младост

11:30, 14:10, 16:50, 19:30, 21:00, 22:15
2ч. 10мин.
8.5
0
11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:10, 22:20
1ч. 40мин.
6.4
0
14:15, 16:40, 19:00, 22:10
1ч. 53мин.
6.8
0
14:30, 16:30
1ч. 26мин.
6.4
0
19:10, 21:50
2ч. 14мин.
8.4
0
19:00, 21:30
2ч. 8мин.
7.0
0
16:30, 20:40
1ч. 56мин.
5.3
0
20:50
2ч. 16мин.
8.4
0
13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 21:10, 22:00
2ч. 23мин.
7.6
0
11:20, 12:20, 13:40, 14:50, 16:10, 17:20, 18:30, 19:45, 21:20
1ч. 52мин.
7.4
0
14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
1ч. 30мин.
3.4
0
17:20, 19:40, 21:50
1ч. 43мин.
6.1
0

Арена Запад

11:30, 14:10, 16:50, 19:30, 21:00, 22:15
2ч. 10мин.
8.5
0
15:45, 18:00, 20:10, 22:20
1ч. 40мин.
6.4
0
14:15, 16:45, 19:15, 21:40
1ч. 53мин.
6.8
0
15:30, 17:30
1ч. 26мин.
6.4
0
19:10, 21:50
2ч. 14мин.
8.4
0
16:15, 18:50
2ч. 8мин.
7.0
0
20:20, 22:10
1ч. 56мин.
5.3
0
20:50
2ч. 16мин.
8.4
0
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:10, 22:00, 23:00
2ч. 23мин.
7.6
0
11:20, 12:30, 13:45, 15:00, 16:10, 17:20, 18:30, 19:45, 21:00
1ч. 52мин.
7.4
0
14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
1ч. 30мин.
3.4
0
19:30, 21:50
1ч. 43мин.
6.1
0

Cine Grand SRM

13:20, 16:15, 19:00, 21:30
2ч. 10мин.
8.5
0
13:20, 15:30, 17:45, 20:15, 22:25
1ч. 40мин.
6.4
0
15:45, 18:45
1ч. 53мин.
6.8
0
13:15, 15:15, 17:15
1ч. 26мин.
6.4
0
13:00, 19:15, 21:00, 22:00
2ч. 14мин.
8.4
0
21:15
1ч. 56мин.
5.3
0
18:15, 21:10
2ч. 16мин.
8.4
0
13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 19:30, 20:30, 22:30
2ч. 23мин.
7.6
0
13:40, 14:45, 16:00, 17:10, 18:30, 19:45
1ч. 52мин.
7.4
0
18:00, 20:00, 22:10
1ч. 30мин.
3.4
0
22:05
2ч. 12мин.
7.1
0

Арена Deluxe BulgariaMall

11:10, 13:50, 16:40, 19:30, 22:15
2ч. 10мин.
8.5
0
19:40, 21:50
1ч. 40мин.
6.4
0
20:30
1ч. 53мин.
6.8
0
13:00
1ч. 26мин.
6.4
0
12:00, 14:45, 17:45
2ч. 10мин.
7.6
0
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 21:30, 23:00
2ч. 23мин.
7.6
0
11:20, 12:30, 13:40, 14:50, 16:00, 17:15, 18:20
1ч. 52мин.
7.4
0
20:45, 22:00
1ч. 30мин.
3.4
0

Сinema City

14:20, 17:00, 19:40, 22:20
2ч. 10мин.
8.5
0
13:50, 16:00, 18:10, 20:20, 22:30
1ч. 40мин.
6.4
0
14:50, 20:40
1ч. 53мин.
6.8
0
14:00, 16:10
1ч. 26мин.
6.4
0
16:20, 19:00, 21:40
2ч. 14мин.
8.4
0
13:50, 16:30, 18:10, 19:20, 20:50
2ч. 10мин.
7.6
0
21:00
1ч. 56мин.
5.3
0
14:30, 15:30, 17:20, 18:30, 20:15, 21:20
2ч. 23мин.
7.6
0
13:20, 14:30, 15:40, 16:50, 18:20, 19:15
1ч. 52мин.
7.4
0
14:20, 18:00, 20:00, 22:00
1ч. 30мин.
3.4
0
21:30
1ч. 57мин.
6.7
0
13:40, 15:50, 19:30, 21:50
1ч. 43мин.
6.1
0

Cine Grand

13:40, 16:15, 19:00, 21:45
2ч. 10мин.
8.5
0
16:00, 18:15, 20:30, 22:40
1ч. 40мин.
6.4
0
15:45, 19:15, 21:15
2ч. 14мин.
8.4
0
15:00, 18:00, 20:00, 21:00
2ч. 23мин.
7.6
0
13:20, 14:15, 16:45
1ч. 52мин.
7.4
0
13:15, 15:15, 22:00
1ч. 30мин.
3.4
0
18:30
2ч. 12мин.
7.1
0

Cinema City Paradise

14:30, 17:10, 19:50, 22:30
2ч. 10мин.
8.5
0
14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
1ч. 40мин.
6.4
0
14:20, 16:40, 19:00, 21:20
1ч. 53мин.
6.8
0
14:50, 16:50
1ч. 26мин.
6.4
0
13:40, 18:50, 21:30
2ч. 14мин.
8.4
0
13:10, 15:50, 18:30, 20:40
2ч. 10мин.
7.6
0
14:45, 19:40, 22:00
1ч. 56мин.
5.3
0
21:10
2ч. 16мин.
8.4
0
13:30, 15:00, 16:20, 18:00, 19:20, 20:50, 22:20
2ч. 23мин.
7.6
0
13:20, 14:40, 15:40, 17:00, 18:10, 19:30
1ч. 52мин.
7.4
0
16:20, 18:15, 20:10, 22:10
1ч. 30мин.
3.4
0
21:50
2ч. 10мин.
8.1
0
21:40
1ч. 57мин.
6.7
0
15:30, 17:50, 20:00
1ч. 43мин.
6.1
0

Сinema City

14:40, 17:15, 19:50, 22:30
2ч. 10мин.
8.5
0
14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
1ч. 40мин.
6.4
0
17:20, 19:40, 22:00
1ч. 53мин.
6.8
0
14:20, 16:20
1ч. 26мин.
6.4
0
18:15, 21:00
2ч. 14мин.
8.4
0
19:00, 21:20
1ч. 56мин.
5.3
0
13:30, 16:20, 17:30, 19:10, 20:40, 22:10
2ч. 23мин.
7.6
0
13:20, 14:40, 15:40, 17:00, 18:10, 19:30
1ч. 52мин.
7.4
0
15:10, 20:20, 22:15
1ч. 30мин.
3.4
0
19:20, 21:40
1ч. 43мин.
6.1
0

Кино Арена - МОЛ Варна

18:20, 20:20, 22:15
2ч. 10мин.
8.5
0
12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 21:40
1ч. 40мин.
6.4
0
17:50, 20:10, 22:40
1ч. 53мин.
6.8
0
11:40, 14:40, 16:20
1ч. 26мин.
6.4
0
12:30, 13:40, 15:10
2ч. 10мин.
7.6
0
21:30
2ч. 16мин.
8.4
0
12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:10, 22:30
2ч. 23мин.
7.6
0
11:00, 13:30, 16:00, 18:30
1ч. 52мин.
7.4
0
18:20, 20:20, 22:15
1ч. 30мин.
3.4
0
22:00
1ч. 57мин.
6.7
0

Кино Арена - Гранд МОЛ Варна

11:40, 14:30, 17:15, 20:10, 22:30
2ч. 10мин.
8.5
0
13:10, 15:20, 17:30, 19:45, 22:00
1ч. 40мин.
6.4
0
14:20, 16:40, 19:00
1ч. 53мин.
6.8
0
12:15
1ч. 26мин.
6.4
0
12:20, 15:10, 17:50
2ч. 10мин.
7.6
0
21:20
2ч. 16мин.
8.4
0
12:30, 15:30, 18:30, 21:30
2ч. 23мин.
7.6
0
11:20, 12:40, 13:45, 15:00, 16:15, 17:20, 18:40, 19:50
1ч. 52мин.
7.4
0
20:30, 21:50
1ч. 30мин.
3.4
0
22:15
2ч. 10мин.
8.1
0
21:00
1ч. 43мин.
6.1
0

Cinema City - Бургас

14:20, 17:00, 19:40, 22:20
2ч. 10мин.
8.5
0
14:00, 16:10, 18:15, 20:20, 22:30
1ч. 40мин.
6.4
0
18:50, 21:10
1ч. 53мин.
6.8
0
14:50, 16:45
1ч. 26мин.
6.4
0
18:40, 21:00
1ч. 56мин.
5.3
0
13:40, 15:10, 16:30, 18:00, 19:20, 20:50, 22:10
2ч. 23мин.
7.6
0
13:20, 14:30, 15:40, 16:50, 18:10, 19:10
1ч. 52мин.
7.4
0
18:00, 20:00, 22:00
1ч. 30мин.
3.4
0
14:10, 19:30, 21:40
1ч. 43мин.
6.1
0

Cinema City - Русе

14:20, 17:00, 19:40, 22:20
2ч. 10мин.
8.5
0
14:00, 16:10, 18:15, 20:20, 22:30
1ч. 40мин.
6.4
0
17:10, 19:30, 21:50
1ч. 53мин.
6.8
0
14:00, 17:30
1ч. 26мин.
6.4
0
19:00, 21:20
1ч. 56мин.
5.3
0
15:15, 16:30, 18:10, 19:20, 21:00, 22:10
2ч. 23мин.
7.6
0
14:30, 16:50, 19:10
1ч. 52мин.
7.4
0
16:00, 18:00, 20:00, 22:00
1ч. 30мин.
3.4
0
19:30, 21:40
1ч. 43мин.
6.1
0

Арена - МОЛ Стара Загора

19:40, 21:15
2ч. 10мин.
8.5
0
15:40, 17:45, 19:50, 22:00
1ч. 40мин.
6.4
0
19:10, 21:30
1ч. 53мин.
6.8
0
13:30, 15:30
1ч. 26мин.
6.4
0
12:50, 15:45, 17:30, 18:45, 20:30, 21:45
2ч. 23мин.
7.6
0
12:40, 15:00, 17:20
1ч. 52мин.
7.4
0
14:30
1ч. 30мин.
3.4
0

Сinema City - Стара Загора

14:15, 16:50, 19:30, 22:10
2ч. 10мин.
8.5
0
16:00, 18:15, 20:20, 22:30
1ч. 40мин.
6.4
0
15:40, 21:20
1ч. 53мин.
6.8
0
14:00
1ч. 26мин.
6.4
0
19:20
1ч. 56мин.
5.3
0
13:30, 16:20, 18:00, 19:10, 20:50, 22:00
2ч. 23мин.
7.6
0
14:20, 16:40, 19:00
1ч. 52мин.
7.4
0
13:40, 21:00
1ч. 30мин.
3.4
0
18:50, 21:40
1ч. 43мин.
6.1
0

Кино Арена Панорама - Плевен

14:20, 17:10, 20:00, 22:15
2ч. 10мин.
8.5
0
17:00, 19:10, 21:20
1ч. 40мин.
6.4
0
14:30
1ч. 53мин.
6.8
0
13:30, 16:30, 19:30, 22:30
2ч. 23мин.
7.6
0
11:00, 13:20, 15:40, 18:00
1ч. 52мин.
7.4
0
20:20, 22:45
1ч. 30мин.
3.4
0

Правила за ползване


Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR) запознайте с правилата за ползване на FILMITENA.COM. Научи повече

Актьори / Режисьори

A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z

Блог

15+ Звездни актьорски състава преди и сега


Когато любимите ни звезди от любимите ни филми и сериали се съберат отново...

Жанр

Коментари

CMo May 27 2017 6:31PM


The Mission / Мисията
Историческа обосновка, актьори мечта, изумителна природа, музика Мориконе... Ако наистина има ...
Повече...