Кино програмата днес - 20.9.2019

Арена The Mall

13:30, 15:40, 18:00, 20:10, 22:20
1ч. 41мин.
7.3
0
12:00, 13:10, 14:40, 15:50, 17:20, 18:30, 20:00, 20:45, 21:30, 22:40
2ч. 2мин.
7.3
0
12:40, 14:50, 17:00, 19:10
1ч. 39мин.
4.5
0
11:40, 14:15, 16:50, 19:30
2ч. 2мин.
7.9
0
12:20, 18:10, 21:20
2ч. 29мин.
6.1
0
11:30, 13:45, 16:00, 18:20, 20:40
1ч. 49мин.
5.1
0
11:10, 14:30, 17:50, 19:00, 21:10
2ч. 49мин.
7.2
0
15:20, 21:15
2ч. 1мин.
6.8
0
11:15, 12:10, 13:20, 14:20, 16:30, 18:40
1ч. 36мин.
6.5
0
11:00
1ч. 58мин.
6.4
0

Cine Grand SRM

10:30, 13:15, 15:45, 18:00, 19:15, 20:15, 22:30
1ч. 41мин.
7.3
0
10:00, 11:45, 12:45, 14:30, 15:30, 17:15, 18:15, 20:00, 21:00, 22:40
2ч. 2мин.
7.3
0
10:15, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 16:15, 18:30
1ч. 39мин.
4.5
0
15:15, 19:45, 21:30
2ч. 2мин.
7.9
0
12:15, 18:20
2ч. 29мин.
6.1
0
11:40, 14:15, 17:00, 19:30, 22:00
1ч. 49мин.
5.1
0
12:00, 15:20, 19:00, 22:30
2ч. 49мин.
7.2
0
20:45
2ч. 1мин.
6.8
0
17:30
1ч. 29мин.
5.6
0
10:10, 11:15, 13:45, 16:15
1ч. 58мин.
6.4
0

Арена Deluxe BulgariaMall

16:30, 20:15
1ч. 41мин.
7.3
0
12:00, 13:20, 14:40, 16:00, 17:20, 18:40, 20:00, 21:15, 22:40
2ч. 2мин.
7.3
0
11:30, 13:40, 14:20, 15:50, 18:00
1ч. 39мин.
4.5
0
14:00, 18:30
2ч. 2мин.
7.9
0
16:40, 21:00
2ч. 29мин.
6.1
0
11:45, 19:40, 22:20
1ч. 49мин.
5.1
0
11:15, 14:50, 18:10, 21:30
2ч. 49мин.
7.2
0
22:00
2ч. 1мин.
6.8
0
11:00, 12:15, 13:30, 15:30, 17:40
1ч. 36мин.
6.5
0

Сinema City

13:40, 15:50, 18:00, 20:10, 22:20
1ч. 41мин.
7.3
0
14:10, 15:45, 16:40, 18:20, 19:10, 20:50, 21:40
2ч. 2мин.
7.3
0
13:10, 15:15, 17:20, 19:20
1ч. 39мин.
4.5
0
14:00, 16:30, 19:00, 21:30
2ч. 2мин.
7.9
0
21:20
2ч. 29мин.
6.1
0
13:00, 15:15, 17:30, 19:45, 22:10
1ч. 49мин.
5.1
0
15:10, 18:30, 20:30, 21:50
2ч. 49мин.
7.2
0
14:30, 17:00, 19:30, 22:00
2ч. 1мин.
6.8
0
14:20, 16:20, 18:30
1ч. 36мин.
6.5
0
13:20
1ч. 29мин.
5.6
0
13:50, 16:10, 18:40, 21:00
1ч. 58мин.
6.4
0

Cine Grand

11:00, 13:15, 16:00, 18:30, 21:30
1ч. 41мин.
7.3
0
11:45, 14:30, 17:15, 20:00, 21:00, 22:40
2ч. 2мин.
7.3
0
10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 15:45, 18:00
1ч. 39мин.
4.5
0
13:00, 18:45
2ч. 2мин.
7.9
0
15:40
2ч. 29мин.
6.1
0
17:00, 19:30, 22:10
1ч. 49мин.
5.1
0
15:30, 19:00, 22:30
2ч. 49мин.
7.2
0
11:30, 14:15
1ч. 58мин.
6.4
0

Cinema City Paradise

13:50, 16:00, 18:10, 20:30, 22:40
1ч. 41мин.
7.3
0
13:20, 14:50, 15:50, 17:20, 18:20, 19:50, 20:50, 22:20
2ч. 2мин.
7.3
0
13:00, 15:10, 17:10, 19:15
1ч. 39мин.
4.5
0
15:00, 17:30, 21:20
2ч. 2мин.
7.9
0
21:00
2ч. 29мин.
6.1
0
13:00, 15:20, 17:50, 20:10, 22:30
1ч. 49мин.
5.1
0
15:30, 18:45, 20:20, 22:00
2ч. 49мин.
7.2
0
14:30, 17:00, 19:40, 22:10
2ч. 1мин.
6.8
0
13:30, 14:30, 15:30, 17:30, 19:30
1ч. 36мин.
6.5
0
13:00, 16:30, 18:20
1ч. 29мин.
5.6
0
13:50, 16:10, 18:40
1ч. 58мин.
6.4
0

Сinema City

14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
1ч. 41мин.
7.3
0
14:45, 17:15, 19:45, 20:40, 22:15
2ч. 2мин.
7.3
0
13:10, 15:20, 17:30, 19:40
1ч. 39мин.
4.5
0
15:40, 21:10
2ч. 2мин.
7.9
0
21:20
2ч. 29мин.
6.1
0
13:00, 15:30, 17:50, 20:10, 22:30
1ч. 49мин.
5.1
0
15:15, 18:30, 21:50
2ч. 49мин.
7.2
0
14:30, 17:00, 19:30, 22:00
2ч. 1мин.
6.8
0
14:10, 16:20, 18:30
1ч. 36мин.
6.5
0
13:30
1ч. 29мин.
5.6
0
13:50, 16:30, 18:50
1ч. 58мин.
6.4
0

Кино Арена - МОЛ Варна

13:20, 15:40, 17:50, 20:00, 22:15
1ч. 41мин.
7.3
0
11:30, 12:50, 14:10, 15:30, 16:50, 19:30, 20:45, 22:10
2ч. 2мин.
7.3
0
11:00, 12:30, 14:40, 17:00, 19:10
1ч. 39мин.
4.5
0
11:15, 16:20, 20:30
2ч. 2мин.
7.9
0
12:10, 17:30, 21:10
2ч. 29мин.
6.1
0
13:50, 18:50, 21:20
1ч. 49мин.
5.1
0
11:50, 15:15, 18:30, 21:45
2ч. 49мин.
7.2
0
15:00
2ч. 1мин.
6.8
0
11:45, 13:45, 16:00, 18:20
1ч. 36мин.
6.5
0

Кино Арена - Гранд МОЛ Варна

19:45, 21:15
1ч. 41мин.
7.3
0
13:10, 15:50, 18:30, 21:10
2ч. 2мин.
7.3
0
15:30, 19:00
1ч. 39мин.
4.5
0
11:20, 14:45, 19:30
2ч. 2мин.
7.9
0
18:30, 22:20
2ч. 29мин.
6.1
0
12:45, 17:15, 21:45
1ч. 49мин.
5.1
0
11:30, 13:50, 17:00, 20:30
2ч. 49мин.
7.2
0
13:40, 16:10, 21:30
2ч. 1мин.
6.8
0
11:10, 12:10, 13:20, 14:20, 16:40, 17:40
1ч. 36мин.
6.5
0
11:40, 14:10
1ч. 58мин.
6.4
0

Cinema City - Бургас

13:50, 16:00, 18:10, 20:20, 22:30
1ч. 41мин.
7.3
0
13:20, 14:40, 15:50, 17:10, 18:30, 19:40, 21:00, 22:10
2ч. 2мин.
7.3
0
13:10, 15:15, 17:20, 19:20
1ч. 39мин.
4.5
0
14:30, 20:45
2ч. 2мин.
7.9
0
21:20
2ч. 29мин.
6.1
0
13:00, 15:20, 17:40, 20:00, 22:20
1ч. 49мин.
5.1
0
15:00, 18:15, 21:30
2ч. 49мин.
7.2
0
17:00, 19:30, 22:00
2ч. 1мин.
6.8
0
13:00, 14:00, 16:00, 18:45
1ч. 36мин.
6.5
0
13:10, 15:00
1ч. 29мин.
5.6
0
14:00, 16:20
1ч. 58мин.
6.4
0

Cinema City - Русе

16:00, 18:10, 20:20, 22:30
1ч. 41мин.
7.3
0
14:40, 15:50, 17:10, 18:40, 19:40, 21:10, 22:15
2ч. 2мин.
7.3
0
15:10, 17:15, 19:20
1ч. 39мин.
4.5
0
14:20, 20:40
2ч. 2мин.
7.9
0
20:50
2ч. 29мин.
6.1
0
15:15, 17:30, 19:45, 22:00
1ч. 49мин.
5.1
0
17:50, 21:20
2ч. 49мин.
7.2
0
16:50, 19:15, 21:45
2ч. 1мин.
6.8
0
14:20, 16:30, 18:30
1ч. 36мин.
6.5
0
16:10
1ч. 29мин.
5.6
0

Арена - МОЛ Стара Загора

12:30, 14:50, 17:10, 19:20, 21:45
1ч. 41мин.
7.3
0
14:45, 17:20, 20:00, 22:40
2ч. 2мин.
7.3
0
15:40, 17:30
1ч. 39мин.
4.5
0
14:00
2ч. 2мин.
7.9
0
18:20
2ч. 29мин.
6.1
0
16:45, 21:30
1ч. 49мин.
5.1
0
17:50, 21:10
2ч. 49мин.
7.2
0
21:20
2ч. 1мин.
6.8
0
13:00, 14:10, 16:10
1ч. 36мин.
6.5
0
15:00, 19:00
1ч. 58мин.
6.4
0

Сinema City - Стара Загора

13:50, 16:00, 18:10, 20:20, 22:30
1ч. 41мин.
7.3
0
14:40, 17:10, 19:50, 22:15
2ч. 2мин.
7.3
0
13:10, 15:20, 17:30, 19:30
1ч. 39мин.
4.5
0
13:50, 18:50
2ч. 2мин.
7.9
0
21:45
2ч. 29мин.
6.1
0
13:00, 17:20, 19:40, 22:00
1ч. 49мин.
5.1
0
15:15, 18:30, 21:30
2ч. 49мин.
7.2
0
16:20, 21:20
2ч. 1мин.
6.8
0
14:00, 16:10
1ч. 36мин.
6.5
0
14:50
1ч. 58мин.
6.4
0

Кино Арена Панорама - Плевен

19:45, 22:10
1ч. 41мин.
7.3
0
12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30
2ч. 2мин.
7.3
0
14:20, 17:15
1ч. 39мин.
4.5
0
11:15, 16:15
2ч. 2мин.
7.9
0
19:20
2ч. 29мин.
6.1
0
18:45, 21:00
1ч. 49мин.
5.1
0
16:30, 21:50
2ч. 49мин.
7.2
0
13:45
2ч. 1мин.
6.8
0
11:00, 13:10, 15:15
1ч. 36мин.
6.5
0
11:50
1ч. 58мин.
6.4
0

Правила за ползване


Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR) запознайте с правилата за ползване на FILMITENA.COM. Научи повече

Актьори / Режисьори

A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z

Последно препоръчани

Блог

Ант-мен и Oсата спасяват света! С вицове!


Марвел Студио обича да надхвърля всичко - героите, взривяванията, пиковете, откриването на театри, пазарният дял и т.н. ...

Жанр

Коментари

CMo Jun 20 2017 12:39PM


Baywatch / Спасители на плажа
Сюжет за разпускане с щастлив край, тук таме някой забавен момент, има смях, но зависи от ...
Повече...