Кино програмата днес - 18.3.2019

Арена The Mall

11:00, 13:10, 15:20, 17:30, 19:30
1ч. 32мин.
5.4
0
11:50, 14:10, 16:30, 19:00, 22:00
1ч. 48мин.
7.7
0
12:00, 13:20, 14:40, 16:00, 17:20, 18:40, 20:00, 21:20, 22:40
2ч. 4мин.
6.6
0
11:20, 13:45, 16:10, 19:50, 22:15
1ч. 59мин.
6.7
0
11:45, 13:00, 14:20, 15:30, 18:00, 19:20, 20:30, 21:50
2ч. 2мин.
7.6
0
12:30, 14:50, 17:10, 18:45
1ч. 46мин.
7.5
0
19:30, 21:40
1ч. 56мин.
7.2
0
16:50
1ч. 59мин.
8.0
0

Арена Младост

11:00, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40
1ч. 32мин.
5.4
0
14:00, 16:30, 18:45, 21:10
1ч. 48мин.
7.7
0
13:20, 16:00, 18:15, 19:10, 20:50, 21:45
2ч. 4мин.
6.6
0
16:45, 21:30
1ч. 40мин.
0
15:50, 21:20
1ч. 59мин.
6.7
0
11:45, 14:20, 15:30, 17:00, 18:00, 19:30, 20:40, 22:00
2ч. 2мин.
7.6
0
14:30, 15:40, 16:40
1ч. 46мин.
7.5
0
15:40, 20:45
1ч. 40мин.
6.6
0
19:00, 21:40
1ч. 56мин.
7.2
0
19:00
1ч. 59мин.
8.0
0
18:30
2ч. 16мин.
8.4
0
20:20
2ч. 23мин.
7.6
0
21:30
1ч. 46мин.
5.7
0
11:50, 14:30, 17:10, 19:45, 22:20

0

Арена Запад

11:00, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40
1ч. 32мин.
5.4
0
14:00, 16:30, 18:45, 21:10
1ч. 48мин.
7.7
0
12:00, 13:20, 14:40, 16:00, 17:20, 19:10, 20:00, 21:45, 22:40
2ч. 4мин.
6.6
0
16:50, 21:30
1ч. 40мин.
0
15:50, 21:20
1ч. 59мин.
6.7
0
11:45, 14:20, 15:30, 17:00, 18:00, 19:30, 20:40, 22:00
2ч. 2мин.
7.6
0
11:20, 13:30, 14:30, 15:40, 16:40
1ч. 46мин.
7.5
0
15:40, 20:45
1ч. 40мин.
6.6
0
19:00, 21:40
1ч. 56мин.
7.2
0
19:00
1ч. 59мин.
8.0
0
18:30
2ч. 16мин.
8.4
0
20:20
2ч. 23мин.
7.6
0
21:30
1ч. 46мин.
5.7
0
14:10, 16:45, 19:20, 22:10

0

Cine Grand SRM

13:10, 15:10, 17:15, 19:15
1ч. 32мин.
5.4
0
13:45, 16:20, 18:45, 21:00
1ч. 48мин.
7.7
0
13:00, 14:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:00, 19:00, 20:00, 20:30, 21:30, 22:30
2ч. 4мин.
6.6
0
20:10, 22:00
1ч. 59мин.
6.7
0
14:10, 20:15
2ч. 2мин.
7.6
0
14:45, 21:10
2ч. 14мин.
8.4
0
19:30
1ч. 59мин.
8.0
0
21:45
2ч. 16мин.
8.4
0
13:05, 15:45, 18:30, 21:15

0

Арена Deluxe BulgariaMall

11:00, 13:10, 15:20, 17:30, 19:45
1ч. 32мин.
5.4
0
19:10, 21:30
1ч. 48мин.
7.7
0
12:00, 13:20, 14:40, 16:00, 17:20, 18:40, 20:00, 21:20, 22:40
2ч. 4мин.
6.6
0
22:00
1ч. 59мин.
6.7
0
11:40, 14:15, 16:50, 19:30, 22:10
2ч. 2мин.
7.6
0
11:50, 14:10, 16:30
1ч. 46мин.
7.5
0
20:15, 21:45
1ч. 56мин.
7.2
0

Сinema City

13:30, 15:30, 17:30, 19:30
1ч. 32мин.
5.4
0
19:00
1ч. 50мин.
7.1
0
14:20, 17:50, 20:10, 22:20
1ч. 48мин.
7.7
0
13:20, 14:10, 15:50, 16:40, 18:20, 19:10, 20:50, 21:50
2ч. 4мин.
6.6
0
16:50, 19:15, 21:40
1ч. 59мин.
6.7
0
14:20, 16:50, 19:30, 22:00
2ч. 2мин.
7.6
0
14:30
1ч. 46мин.
7.5
0
17:30, 19:40
1ч. 40мин.
6.6
0
15:10
1ч. 56мин.
7.2
0
21:30
2ч. 9мин.
7.7
0
20:40
2ч. 10мин.
8.5
0
16:00, 21:20
2ч. 14мин.
8.4
0
16:30, 20:30
1ч. 59мин.
8.0
0
14:10, 16:45, 19:20, 22:10

0

Cine Grand

19:00
3ч. 8мин.
8.3
0
13:15, 15:15, 17:30
1ч. 32мин.
5.4
0
14:20, 20:00, 22:15
1ч. 48мин.
7.7
0
13:00, 15:30, 16:30, 18:00, 19:15, 20:30, 21:45
2ч. 4мин.
6.6
0
19:30
1ч. 59мин.
8.0
0
15:10, 16:45, 18:15, 21:00

0

Cinema City Paradise

13:30, 15:30, 17:30, 19:30
1ч. 32мин.
5.4
0
14:15, 17:40, 19:50, 22:10
1ч. 48мин.
7.7
0
13:15, 15:00, 15:50, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:40
2ч. 4мин.
6.6
0
16:30, 19:10, 21:30
1ч. 59мин.
6.7
0
14:00, 16:40, 20:40, 22:00
2ч. 2мин.
7.6
0
13:45, 16:00
1ч. 46мин.
7.5
0
14:40, 16:50, 19:00, 21:10
1ч. 40мин.
6.6
0
16:10, 21:20
1ч. 56мин.
7.2
0
22:20
2ч. 9мин.
7.7
0
20:30
2ч. 10мин.
8.5
0
16:50, 19:15
1ч. 59мин.
8.0
0
14:20, 17:00, 19:40, 22:20

0
19:45

0

Сinema City

13:30, 15:30, 17:30, 19:30
1ч. 32мин.
5.4
0
14:30, 17:40, 19:50, 22:10
1ч. 48мин.
7.7
0
13:10, 15:00, 15:50, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:30
2ч. 4мин.
6.6
0
16:50, 19:20, 22:00
1ч. 59мин.
6.7
0
16:40, 19:15, 21:50
2ч. 2мин.
7.6
0
14:40
1ч. 46мин.
7.5
0
16:50, 19:10, 21:20
1ч. 40мин.
6.6
0
20:50
1ч. 56мин.
7.2
0
21:30
1ч. 59мин.
8.0
0
14:20, 17:00, 19:40, 22:20

0

Кино Арена - МОЛ Варна

14:50, 18:30, 21:00
1ч. 48мин.
7.7
0
11:20, 12:40, 14:00, 15:20, 16:40, 18:00, 19:15, 20:40, 21:50
2ч. 4мин.
6.6
0
17:20, 19:30
1ч. 40мин.
0
12:50, 15:15, 17:50, 22:10
1ч. 59мин.
6.7
0
11:00, 13:40, 16:15, 18:50, 21:30
2ч. 2мин.
7.6
0
11:10, 13:20, 15:40
1ч. 46мин.
7.5
0
17:40, 20:00
1ч. 40мин.
6.6
0
21:40
1ч. 56мин.
7.2
0
20:15
1ч. 59мин.
8.0
0
11:40, 14:20, 17:00, 19:45, 22:20

0

Кино Арена - Гранд МОЛ Варна

11:00, 13:10, 15:15, 17:20, 19:30
1ч. 32мин.
5.4
0
13:50, 16:10, 18:30, 20:50
1ч. 48мин.
7.7
0
13:20, 16:00, 18:40, 21:20
2ч. 4мин.
6.6
0
15:00, 18:45, 21:10
1ч. 59мин.
6.7
0
13:00, 15:30, 18:00, 20:30
2ч. 2мин.
7.6
0
12:00, 12:50, 14:10, 16:30
1ч. 46мин.
7.5
0
20:10, 22:30
1ч. 56мин.
7.2
0
19:10
2ч. 16мин.
8.4
0

Cinema City - Бургас

13:30, 15:30, 17:30, 19:30
1ч. 32мин.
5.4
0
15:00, 17:15, 19:30, 21:50
1ч. 48мин.
7.7
0
13:50, 15:00, 16:20, 17:30, 18:50, 20:00, 21:20, 22:30
2ч. 4мин.
6.6
0
16:45, 19:20, 22:00
1ч. 59мин.
6.7
0
14:10, 16:40, 19:10, 20:30, 21:40
2ч. 2мин.
7.6
0
14:30
1ч. 46мин.
7.5
0
21:00
1ч. 56мин.
7.2
0
18:00
1ч. 59мин.
8.0
0
14:15, 17:00, 19:40, 22:15

0

Cinema City - Русе

15:30, 17:30, 19:30
1ч. 32мин.
5.4
0
15:10, 17:40, 19:50, 22:10
1ч. 48мин.
7.7
0
15:00, 16:20, 17:30, 18:50, 20:00, 21:20, 22:30
2ч. 4мин.
6.6
0
14:40, 17:00, 19:20, 22:00
1ч. 59мин.
6.7
0
14:00, 16:40, 19:10, 21:40
2ч. 2мин.
7.6
0
17:30, 19:40, 21:50
1ч. 40мин.
6.6
0
21:00
1ч. 56мин.
7.2
0
21:30
2ч. 9мин.
7.7
0
16:15, 18:40
1ч. 59мин.
8.0
0

Арена - МОЛ Стара Загора

14:45, 17:15, 19:30, 22:00
1ч. 48мин.
7.7
0
14:00, 16:40, 19:15, 20:30, 21:50
2ч. 4мин.
6.6
0
20:50
1ч. 59мин.
6.7
0
15:20, 17:50, 19:00, 21:30
2ч. 2мин.
7.6
0
13:40, 14:20, 15:50
1ч. 46мин.
7.5
0
18:00, 20:10, 22:20
1ч. 40мин.
6.6
0

Сinema City - Стара Загора

13:30, 15:30, 17:30, 19:30
1ч. 32мин.
5.4
0
13:50, 19:45, 22:00
1ч. 48мин.
7.7
0
15:00, 16:00, 17:30, 18:40, 20:00, 21:10, 22:30
2ч. 4мин.
6.6
0
19:15, 21:45
1ч. 59мин.
6.7
0
16:30, 19:00, 21:30
2ч. 2мин.
7.6
0
14:50
1ч. 46мин.
7.5
0
17:00, 20:40
1ч. 40мин.
6.6
0
21:30
1ч. 56мин.
7.2
0

Правила за ползване


Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR) запознайте с правилата за ползване на FILMITENA.COM. Научи повече

Актьори / Режисьори

A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z

Последно препоръчани

Блог

15 най-добри филми на ужасите за 2017 година


Може ли нещо да го детронира като за ужас в годината?...

Жанр

Коментари

CMo Jul 21 2017 10:40PM


Valerian and the City of a Thousand Planets / Валериан и градът на хилядите планети
Тези 200 милиона отделени за направата на този филм не са отишли на празно, поне в визуално ...
Повече...