Кино програмата днес - 13.11.2018

Арена The Mall

11:15, 14:00, 16:50, 18:40, 19:40, 22:30
2ч. 14мин.
8.4
0
11:00, 13:00, 15:00
1ч. 26мин.
6.0
0
12:45, 16:00, 21:30
2ч. 1мин.
7.4
0
12:00, 13:15, 14:10, 15:30, 16:20, 17:00, 17:45, 18:30, 19:10, 20:00, 20:40, 21:20, 22:15, 22:50
1ч. 39мин.
0
22:20
1ч. 51мин.
5.3
0
15:20, 18:15
2ч. 16мин.
8.4
0
21:10
2ч. 21мин.
7.7
0
19:50, 22:00
1ч. 30мин.
6.2
0
12:00, 14:00
1ч. 36мин.
6.8
0
11:50, 14:20, 16:45, 19:20, 21:50
1ч. 52мин.
7.1
0
11:45, 13:45, 15:45, 17:45

6.1
0

Арена Младост

15:50, 18:40, 21:30
2ч. 14мин.
8.4
0
13:40, 15:40, 17:40
1ч. 26мин.
6.0
0
19:30, 22:10
2ч. 1мин.
7.4
0
11:00, 11:40, 12:15, 13:10, 13:50, 14:30, 15:20, 16:00, 16:45, 17:30, 18:10, 19:00, 19:40, 20:20, 21:15, 21:50, 22:30
1ч. 39мин.
0
14:45, 19:30
1ч. 51мин.
5.3
0
18:50, 21:45
2ч. 16мин.
8.4
0
19:30, 22:20
2ч. 21мин.
7.7
0
15:20, 17:50, 20:20, 22:50
1ч. 30мин.
6.2
0
22:00
1ч. 34мин.
6.1
0
19:50, 22:15
1ч. 52мин.
7.1
0
11:30, 12:40, 14:00, 15:10, 16:20, 17:40, 19:15, 20:10, 21:40, 22:40

0
12:50, 14:50, 16:50, 19:40

6.1
0

Арена Запад

13:10, 14:40, 16:00, 17:30, 18:50, 20:20, 21:40
2ч. 14мин.
8.4
0
15:40, 17:40
1ч. 26мин.
6.0
0
16:15, 18:45, 21:20
2ч. 1мин.
7.4
0
11:00, 12:40, 13:15, 14:50, 15:30, 17:00, 17:45, 19:10, 20:00, 21:20, 22:15
1ч. 39мин.
0
17:10, 22:00
1ч. 51мин.
5.3
0
19:40, 22:20
2ч. 16мин.
8.4
0
21:15
2ч. 21мин.
7.7
0
14:30, 16:50, 19:15, 21:40
1ч. 30мин.
6.2
0
14:30, 16:45, 18:50
1ч. 36мин.
6.8
0
15:00, 19:50, 22:30
1ч. 34мин.
6.1
0
12:15, 14:45, 17:15, 19:45, 22:10
1ч. 52мин.
7.1
0
12:45, 14:00, 15:10, 16:30, 17:40, 19:00, 20:10, 21:30, 22:40

0
15:15, 17:15

6.1
0

Cine Grand SRM

13:00, 14:00, 16:10, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00
2ч. 14мин.
8.4
0
13:30, 15:30, 16:30, 17:30
1ч. 26мин.
6.0
0
18:30
2ч. 1мин.
7.4
0
13:20, 14:10, 15:40, 16:20, 18:00, 18:45, 20:15, 21:15
1ч. 39мин.
0
16:00, 21:00
2ч. 16мин.
8.4
0
19:30
2ч. 21мин.
7.7
0
22:20
1ч. 30мин.
6.2
0
22:30
1ч. 34мин.
6.1
0
14:15, 16:45, 19:15, 21:40
1ч. 52мин.
7.1
0
14:30

6.1
0

Арена Deluxe BulgariaMall

13:00, 15:45, 18:30, 19:40, 21:20, 22:50
2ч. 14мин.
8.4
0
11:50, 14:00, 16:00
1ч. 26мин.
6.0
0
17:50, 20:20
2ч. 1мин.
7.4
0
11:00, 12:00, 13:15, 14:15, 15:30, 16:30, 17:45, 18:45, 20:00, 21:00, 22:15
1ч. 39мин.
0
22:30
1ч. 30мин.
6.2
0
17:00, 19:20, 21:50
1ч. 52мин.
7.1
0
11:20, 13:20, 15:20

6.1
0

Сinema City

13:15, 16:00, 18:40, 21:20
2ч. 14мин.
8.4
0
13:40, 15:30, 17:30
1ч. 26мин.
6.0
0
19:15, 21:40
2ч. 1мин.
7.4
0
13:30, 14:10, 14:50, 15:40, 16:20, 17:00, 17:50, 18:30, 19:10, 20:00, 20:40, 22:15
1ч. 39мин.
0
13:50, 21:15
1ч. 51мин.
5.3
0
16:10, 18:50, 21:30
2ч. 16мин.
8.4
0
20:30
2ч. 21мин.
7.7
0
19:20, 21:45
1ч. 30мин.
6.2
0
14:30, 16:30, 18:30
1ч. 36мин.
6.8
0
21:50
1ч. 34мин.
6.1
0
15:00, 17:20, 19:40, 22:00
1ч. 52мин.
7.1
0
13:00, 14:15, 15:20, 16:40, 17:50, 19:00, 20:15, 21:30, 22:40

0
13:00
1ч. 31мин.
5.6
0
15:15

6.1
0

Cine Grand

14:15, 17:00, 18:30, 20:00, 21:30
2ч. 14мин.
8.4
0
13:30, 15:30
1ч. 26мин.
6.0
0
13:00, 13:45, 15:00, 16:15, 17:15, 19:30, 21:40
1ч. 39мин.
0
15:45
2ч. 21мин.
7.7
0
12:00

6.1
0

Cinema City Paradise

13:30, 14:30, 16:10, 17:10, 18:50, 19:50, 21:30, 22:30
2ч. 14мин.
8.4
0
13:30, 15:30, 17:40
1ч. 26мин.
6.0
0
15:00, 19:30, 22:00
2ч. 1мин.
7.4
0
13:30, 14:20, 15:40, 16:30, 17:50, 18:40, 20:00, 21:00, 22:10
1ч. 39мин.
0
21:20
1ч. 51мин.
5.3
0
16:00, 19:00, 21:45
2ч. 16мин.
8.4
0
14:40, 20:30
2ч. 21мин.
7.7
0
17:20, 19:45, 22:15
1ч. 30мин.
6.2
0
14:30, 16:30, 18:30
1ч. 36мин.
6.8
0
14:40, 17:00, 19:20, 21:40
1ч. 52мин.
7.1
0
13:00, 14:10, 15:20, 16:40, 17:50, 19:10, 20:15, 21:30, 22:40

0
13:00, 17:30

6.1
0

Сinema City

14:30, 17:20, 18:40, 19:50, 22:30
2ч. 14мин.
8.4
0
13:50, 15:50
1ч. 26мин.
6.0
0
14:20, 19:30
2ч. 1мин.
7.4
0
13:30, 14:10, 15:40, 16:20, 17:45, 18:30, 20:00, 20:50, 22:20
1ч. 39мин.
0
14:15, 22:00
1ч. 51мин.
5.3
0
16:50, 21:20
2ч. 16мин.
8.4
0
19:40, 22:10
1ч. 30мин.
6.2
0
14:40, 16:50
1ч. 36мин.
6.8
0
17:40
1ч. 34мин.
6.1
0
19:20, 21:50
1ч. 52мин.
7.1
0
15:20, 17:50, 19:00, 20:15, 21:30, 22:40

0
15:10, 17:10

6.1
0

Кино Арена - МОЛ Варна

11:15, 13:00, 14:00, 15:45, 16:45, 18:30, 19:30, 21:20, 22:20
2ч. 14мин.
8.4
0
20:15, 22:50
2ч. 1мин.
7.4
0
11:00, 12:00, 13:15, 14:15, 15:30, 16:30, 17:45, 18:45, 20:00, 21:00, 22:10
1ч. 39мин.
0
21:10
1ч. 30мин.
6.2
0
14:40
1ч. 36мин.
6.8
0
16:50, 19:20, 21:50
1ч. 52мин.
7.1
0
11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10

6.1
0

Кино Арена - Гранд МОЛ Варна

12:45, 15:30, 18:15, 21:00
2ч. 14мин.
8.4
0
11:30, 13:40, 15:40, 17:40
1ч. 26мин.
6.0
0
19:30, 22:10
2ч. 1мин.
7.4
0
12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17:00, 18:00, 19:15, 20:15, 21:30, 22:30
1ч. 39мин.
0
21:15
1ч. 51мин.
5.3
0
16:50
2ч. 16мин.
8.4
0
22:00
2ч. 21мин.
7.7
0
14:20, 19:40
1ч. 30мин.
6.2
0
11:00, 13:10
1ч. 36мин.
6.8
0
12:00, 15:20, 17:50, 20:20, 22:50
1ч. 52мин.
7.1
0

Cinema City - Бургас

14:10, 17:00, 18:15, 19:40, 21:00, 22:20
2ч. 14мин.
8.4
0
13:50, 15:50, 17:40
1ч. 26мин.
6.0
0
19:15
2ч. 1мин.
7.4
0
13:20, 14:00, 14:45, 15:30, 16:10, 16:50, 17:50, 19:00, 20:00, 21:10, 22:10
1ч. 39мин.
0
17:30
1ч. 51мин.
5.3
0
21:40
2ч. 16мин.
8.4
0
19:45, 22:00
1ч. 30мин.
6.2
0
14:30, 16:40
1ч. 36мин.
6.8
0
14:50, 19:30, 21:50
1ч. 52мин.
7.1
0
15:00, 17:30, 18:50, 20:10, 21:20, 22:30

0
13:30, 17:10

6.1
0

Cinema City - Русе

14:20, 17:00, 19:40, 22:20
2ч. 14мин.
8.4
0
14:00, 16:00, 18:00
1ч. 26мин.
6.0
0
14:15, 16:40, 19:10, 21:40
2ч. 1мин.
7.4
0
14:40, 15:40, 16:50, 17:50, 19:00, 20:00, 21:15, 22:10
1ч. 39мин.
0
16:10, 20:50
1ч. 51мин.
5.3
0
18:30, 21:20
2ч. 16мин.
8.4
0
19:50, 22:10
1ч. 30мин.
6.2
0
15:00, 17:20
1ч. 36мин.
6.8
0
19:20
1ч. 34мин.
6.1
0
17:10, 19:30, 21:50
1ч. 52мин.
7.1
0

Арена - МОЛ Стара Загора

14:30, 17:15, 20:00, 22:45
2ч. 14мин.
8.4
0
13:10, 15:20, 17:30
1ч. 26мин.
6.0
0
21:00
2ч. 1мин.
7.4
0
13:30, 14:45, 15:45, 17:00, 18:00, 19:15, 20:15, 21:30, 22:30
1ч. 39мин.
0
18:45
1ч. 30мин.
6.2
0
19:30, 22:00
1ч. 52мин.
7.1
0

Сinema City - Стара Загора

14:00, 16:45, 19:30, 22:15
2ч. 14мин.
8.4
0
13:00, 15:30, 17:20
1ч. 26мин.
6.0
0
19:15
2ч. 1мин.
7.4
0
13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:45, 19:45, 21:00, 22:00
1ч. 39мин.
0
21:45
1ч. 51мин.
5.3
0
21:20
1ч. 30мин.
6.2
0
14:50
1ч. 36мин.
6.8
0
19:00
1ч. 52мин.
7.1
0
13:30, 17:00

6.1
0

Правила за ползване


Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR) запознайте с правилата за ползване на FILMITENA.COM. Научи повече

Актьори / Режисьори

A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z

Блог

„Последните джедаи” се очаква да бъде най-дългият филм за „Междузвездни войни“


Междузвездни войни: Последните джедаи / Star Wars: The Last Jedi (2017), вероятно ще бъде най-мащабният от всички в поредицата, както и водещ във тайминга, спрямо останалите епизоди....

Жанр

Коментари

CMo Oct 5 2017 12:20AM


Mr. Nobody / Господин Никой
Реших да смъцафрацна един филм по BNT, нямаше какво да правя. Бях чувал за филма с крокозъбела ...
Повече...