Кино програмата днес - 27.5.2019

Арена The Mall

11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:40, 21:20, 22:00, 22:40
2ч. 8мин.
6.9
0
11:50, 14:30, 17:10, 19:45, 22:20
2ч. 10мин.
8.4
0
12:30, 14:20, 16:20, 18:30
1ч. 30мин.
6.9
0
11:00, 13:10, 15:10, 17:10
1ч. 27мин.
4.5
0
18:50, 20:20, 22:30
1ч. 34мин.
5.0
0
21:15
1ч. 30мин.
7.5
0
11:15, 13:30, 15:40, 17:50
1ч. 44мин.
8.5
0
11:10, 14:50, 18:20, 21:50
3ч. 1мин.
8.9
0
12:30, 14:45, 16:50, 19:15, 21:00

0

Cine Grand SRM

10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:15
2ч. 8мин.
6.9
0
10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 22:40
2ч. 10мин.
8.4
0
12:15, 14:15, 16:15, 18:15
1ч. 30мин.
6.9
0
11:15, 13:15, 15:15
1ч. 27мин.
4.5
0
11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45
1ч. 34мин.
5.0
0
10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 18:45
1ч. 44мин.
8.5
0
10:45, 14:10, 17:40, 21:15
3ч. 1мин.
8.9
0
10:15
1ч. 25мин.
5.7
0
17:15
1ч. 25мин.
7.0
0
20:15, 22:30
2ч. 21мин.
6.8
0

Арена Deluxe BulgariaMall

11:10, 12:00, 12:50, 13:40, 14:40, 15:30, 16:20, 17:20, 18:10, 19:00, 20:00, 20:50, 21:40, 22:40
2ч. 8мин.
6.9
0
12:10, 19:15, 21:20
1ч. 40мин.
5.1
0
12:20, 14:15, 17:00, 19:40, 22:15
2ч. 10мин.
8.4
0
14:40, 18:00
1ч. 30мин.
6.9
0
11:20, 13:15, 15:15, 17:10
1ч. 27мин.
4.5
0
16:40, 21:00
1ч. 34мин.
5.0
0
11:00, 14:30, 21:50
3ч. 1мин.
8.9
0

Сinema City

11:00, 12:30, 13:00, 13:40, 15:10, 15:40, 16:20, 17:50, 18:20, 19:00, 20:30, 21:00, 21:40
2ч. 8мин.
6.9
0
17:20, 19:30, 21:45
1ч. 40мин.
5.1
0
13:40, 16:50, 19:40, 22:20
2ч. 10мин.
8.4
0
12:50, 14:50, 16:40, 18:40
1ч. 30мин.
6.9
0
11:15, 13:15, 15:20, 17:30
1ч. 27мин.
4.5
0
13:20, 17:20, 19:20, 21:20
1ч. 34мин.
5.0
0
19:15, 21:10
1ч. 30мин.
7.5
0
12:20, 14:40, 15:30, 17:00, 17:40, 19:10, 19:50, 22:00
1ч. 44мин.
8.5
0
12:30
1ч. 41мин.
2.2
0
14:40, 18:10, 21:50
3ч. 1мин.
8.9
0
11:40, 13:30
1ч. 25мин.
5.7
0
14:00
2ч. 12мин.
8.1
0
12:00
1ч. 25мин.
7.0
0
15:10, 21:20
2ч. 21мин.
6.8
0
16:20

0

Cine Grand

10:30, 10:45, 12:15, 13:15, 13:45, 15:00, 16:10, 16:30, 17:45, 18:45, 19:30, 20:30, 21:30
2ч. 8мин.
6.9
0
13:30, 16:15, 19:00, 21:45
2ч. 10мин.
8.4
0
10:40, 12:45, 14:45, 16:45
1ч. 30мин.
6.9
0
10:00, 12:00, 14:00
1ч. 27мин.
4.5
0
16:00, 18:00, 20:00, 22:00
1ч. 34мин.
5.0
0
21:00, 22:15
3ч. 1мин.
8.9
0

Cinema City Paradise

11:00, 12:00, 12:50, 13:40, 14:40, 15:30, 16:20, 17:20, 18:10, 19:00, 20:00, 20:50, 21:40, 22:40
2ч. 8мин.
6.9
0
13:00, 15:10, 19:15, 21:20
1ч. 40мин.
5.1
0
12:00, 14:40, 17:15, 19:50, 22:30
2ч. 10мин.
8.4
0
11:50, 14:00, 16:00, 19:20
1ч. 30мин.
6.9
0
11:10, 13:00, 15:00, 17:15
1ч. 27мин.
4.5
0
13:20, 15:20, 17:20, 19:20, 21:30
1ч. 34мин.
5.0
0
21:00
1ч. 30мин.
7.5
0
11:10, 12:10, 13:10, 14:20, 15:20, 16:30, 17:30, 18:40, 19:40, 21:50
1ч. 44мин.
8.5
0
21:10
1ч. 41мин.
2.2
0
11:30, 15:00, 17:00, 18:30, 20:30, 22:00
3ч. 1мин.
8.9
0
11:20, 13:30, 17:30
1ч. 25мин.
5.7
0
12:30
1ч. 25мин.
7.0
0
14:30, 16:40, 18:50
2ч. 21мин.
6.8
0
20:45

0

Сinema City

11:00, 12:00, 12:50, 13:40, 14:40, 15:30, 16:20, 17:20, 18:10, 19:00, 20:00, 20:50, 21:40, 22:40
2ч. 8мин.
6.9
0
13:00, 15:10, 19:20, 21:30
1ч. 40мин.
5.1
0
14:30, 17:10, 19:50, 22:30
2ч. 10мин.
8.4
0
12:20, 14:20, 16:20, 18:20
1ч. 30мин.
6.9
0
13:20, 15:30, 17:40
1ч. 27мин.
4.5
0
17:00, 19:15, 21:15
1ч. 34мин.
5.0
0
21:20
1ч. 30мин.
7.5
0
12:40, 14:50, 17:00, 20:10, 22:20
1ч. 44мин.
8.5
0
11:30, 15:00, 18:30, 22:00
3ч. 1мин.
8.9
0
11:20
1ч. 25мин.
5.7
0
11:10
1ч. 25мин.
7.0
0
12:10, 19:10
2ч. 21мин.
6.8
0
14:00

0
12:00, 17:15, 19:40, 21:50

0

Кино Арена - МОЛ Варна

11:10, 12:00, 13:00, 14:00, 14:50, 15:40, 16:40, 18:20, 19:40, 21:00, 22:20
2ч. 8мин.
6.9
0
12:20, 15:00, 17:40, 20:45, 22:00
2ч. 10мин.
8.4
0
12:15, 14:10, 16:00, 17:50, 19:45
1ч. 30мин.
6.9
0
20:20
1ч. 34мин.
5.0
0
18:50, 22:30
1ч. 30мин.
7.5
0
11:00, 13:10, 15:20, 17:30
1ч. 44мин.
8.5
0
12:45, 16:20, 18:10, 20:00, 21:40
3ч. 1мин.
8.9
0
13:30, 21:30

0

Кино Арена - Гранд МОЛ Варна

11:10, 12:50, 13:50, 15:40, 16:30, 18:40, 21:20
2ч. 8мин.
6.9
0
16:20, 18:30, 20:45
1ч. 40мин.
5.1
0
11:30, 14:10, 16:45, 19:20, 21:00, 22:10
2ч. 10мин.
8.4
0
14:30, 17:00
1ч. 30мин.
6.9
0
11:50, 13:45, 15:50, 17:50
1ч. 27мин.
4.5
0
18:20, 20:20, 22:20
1ч. 34мин.
5.0
0
13:00, 15:00, 19:00
1ч. 30мин.
7.5
0
11:00, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40
1ч. 44мин.
8.5
0
11:20, 14:50, 19:30
3ч. 1мин.
8.9
0
12:30
1ч. 25мин.
5.7
0
21:50
2ч. 21мин.
6.8
0

Cinema City - Бургас

13:00, 13:40, 14:40, 15:40, 16:20, 17:15, 18:15, 19:00, 19:50, 20:50, 21:40, 22:30
2ч. 8мин.
6.9
0
15:00, 17:10, 19:20, 21:30
1ч. 40мин.
5.1
0
14:15, 16:50, 19:30, 22:15
2ч. 10мин.
8.4
0
14:00, 16:00, 18:00
1ч. 30мин.
6.9
0
13:30, 17:40
1ч. 27мин.
4.5
0
15:30, 19:40, 21:45
1ч. 34мин.
5.0
0
21:00
1ч. 30мин.
7.5
0
14:30, 17:00, 19:10, 21:20
1ч. 44мин.
8.5
0
14:50, 18:20, 21:50
3ч. 1мин.
8.9
0
13:00, 14:50
1ч. 25мин.
5.7
0
16:40
2ч. 21мин.
6.8
0

Cinema City - Русе

14:40, 15:30, 16:20, 17:15, 18:10, 19:00, 19:50, 20:50, 21:40, 22:30
2ч. 8мин.
6.9
0
14:10, 17:00, 19:40, 22:15
2ч. 10мин.
8.4
0
14:20, 16:30, 18:30
1ч. 30мин.
6.9
0
14:00, 18:00
1ч. 27мин.
4.5
0
15:30, 17:30, 19:30, 21:30
1ч. 34мин.
5.0
0
21:40
1ч. 30мин.
7.5
0
14:30, 16:40, 18:50, 19:30
1ч. 44мин.
8.5
0
17:20
1ч. 41мин.
2.2
0
14:50, 18:20, 21:50
3ч. 1мин.
8.9
0
15:10, 21:00
2ч. 21мин.
6.8
0

Арена - МОЛ Стара Загора

12:50, 14:10, 15:30, 16:50, 18:10, 19:30, 20:50, 22:10
2ч. 8мин.
6.9
0
16:40, 19:00, 21:40
2ч. 10мин.
8.4
0
13:00, 15:00, 17:00
1ч. 27мин.
4.5
0
20:00, 22:00
1ч. 34мин.
5.0
0
19:15
1ч. 30мин.
7.5
0
13:30, 14:30, 15:40, 17:50
1ч. 44мин.
8.5
0
14:20, 16:20, 18:30, 20:30, 22:30

0

Сinema City - Стара Загора

13:40, 14:40, 15:30, 16:20, 17:15, 18:10, 19:00, 19:50, 20:50, 21:40, 22:30
2ч. 8мин.
6.9
0
14:15, 16:50, 19:30, 22:15
2ч. 10мин.
8.4
0
13:30, 17:30
1ч. 30мин.
6.9
0
15:20
1ч. 27мин.
4.5
0
14:00, 19:20, 21:20
1ч. 34мин.
5.0
0
13:20, 15:40, 17:50
1ч. 44мин.
8.5
0
18:20, 21:50
3ч. 1мин.
8.9
0
16:00
2ч. 21мин.
6.8
0

Кино Арена Панорама - Плевен

11:30, 14:10, 16:45, 18:15, 19:20, 20:50, 22:00
2ч. 8мин.
6.9
0
13:20, 16:10, 18:45, 20:10, 21:20
2ч. 10мин.
8.4
0
11:40, 16:30
1ч. 30мин.
6.9
0
11:00, 12:50, 14:40
1ч. 27мин.
4.5
0
13:30, 15:45, 18:00
1ч. 44мин.
8.5
0

Правила за ползване


Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR) запознайте с правилата за ползване на FILMITENA.COM. Научи повече

Актьори / Режисьори

A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z

Последно препоръчани

Блог

„Последните джедаи” се очаква да бъде най-дългият филм за „Междузвездни войни“


Междузвездни войни: Последните джедаи / Star Wars: The Last Jedi (2017), вероятно ще бъде най-мащабният от всички в поредицата, както и водещ във тайминга, спрямо останалите епизоди....

Жанр

Коментари

CMo Mar 28 2019 10:01AM


Captain Marvel / Капитан Марвел
Напълно си заслужава оценката от 6.6 в IMDB. Някои от моментите са претупани. Някои елементарни. ...
Повече...